Visum

Tjeckien ingår sedan december 2007 i Schengenområdet, det betyder att det är ”passfritt” för svenska medborgare. Resedokument som behövs är giltigt svenskt pass eller Nationellt ID-kort. Polisen utfärdar båda dessa dokument. För flygtransporter gäller dock pass/id tvång till mars 2008.

Nationellt ID-kort

Innehavare av utländska resedokument kan kontakta den Tjeckiska ambassaden eller Laterna Magica för närmare upplysningar.

 

Vaccinationer

I allmänhet behövs inga särskilda vaccinationer inför ett besök av Tjeckien. För information om aktuella rekommendationer, besök Medica Links

Vaccinationsguiden

Tjeckiska republikens ambassad i Stockholm

På ambassadens hemsida hittar du bl.a. närmare information om visering ifall du är innehavare av utländskt resedokument.

Tjeckiens ambassad

Sveriges ambassad i Prag

På svenska ambassadens hemsida hittar du information om Tjeckien på svenska, visering, vigslar och mycket annat.

Sveriges ambassad

 

Sveriges ambassad
i Tjeckiska Republiken

Úvoz 13
P.O. Box 35
CZ-160 12 Praha 612
tel: +420 20313200
fax: +420 20313240

Tjeckiens ambassad
i Sverige

Villagatan 21
Box 26156
SE-100 41 Stockholm 
Tel: 08 4404 210
fax: 08 4404 211